ΣΧΕΤΙΚΑ/ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Interior Design – Feng Shui Consulting

Α) Μελέτη :

Κύριο αντικείμενο  είναι η μελέτη διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κατοικιών & επαγγελματικών χώρων : γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, χώρων εστίασης & αναψυχής, καθώς & του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου.
Η μελέτη περιλαμβάνει σχέδια προμελέτης & σχέδια εφαρμογής , με πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια , καθώς & τρισδιάστατη απεικόνιση   τόσο του συνολικού έργου όσο & των επί μέρους  εσωτερικών χώρων . Επίσης περιλαμβάνει κατασκευαστικά σχέδια επίπλων &  ειδικών κατασκευών.

Β) Επίβλεψη :

Με βάση  τα τελικά, συμφωνηθέντα με τον ιδιοκτήτη σχέδια της μελέτης εφαρμογής , πραγματοποιείται  πλήρης επίβλεψη καθ΄όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, μέχρι την αποπεράτωση  του έργου εως & την τελευταία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης  της χρωματικής μελέτης  & της επιλογής υλικών.

Γ) Φωτορεαλισμός :

Ο 3D φωτορεαλισμός & η εικονική περιήγηση  δίνουν  την δυνατότητα παρουσίασης πολλαπλών επιλογών  διευκολύνοντας  την εφαρμογή παρεμβάσεων & βελτιώσεων για την μέγιστη προσέγγιση του επιθυμητού αποτελέσματος, καθώς & την ακριβή εικόνα του έργου πριν από την  υλοποίηση του.